MyMiinto.com - Samarbeidsavtale
Mellom Part 1:
Miinto.no AS
Org.nummer: NO 895 977 012 MVA
Ensjøveien 16
0655 Oslo

Part 2.
Heros Journey AS
Org.nummer: 919 740 175 MVA
Adresse: Gruvelia 4, 0957 Oslo

Part 3.
Butikkens Navn:
Org.Nummer:
Adresse:
Postnummer/By:
Tlf:
Mobil:
Kontaktperson:
Email:
Webadresse tilknyttet mymiinto.com:
1. Produktet:

1.1 Produktet, hvor partene vil samarbeide om, angår butikkens bruk av mymiinto.com nettbutikk, bygget via Website Builderen levert av Miinto.no AS.
2. Ytelse:

2.1 I samarbeidet mellom Miinto.no AS, Heros Journey AS og Butikken er det Butikkens ansvar, som på miinto.no, og ta i mot, og behandle, kundens bestilling(er) som er foretatt via mymiinto.com og miinto.no.
3. Betaling

3.1 Det avtalte beløp for tjenesten vil bli fakturert av Heros Journey AS ved oppstart og bes innbetales i henhold til utstedte faktura.
4. Oppsigelse

4.1 Mymiinto.com har 3 måneders oppsigelse fra den 1. Hver måned. Butikken er inneforstått med at Website Builderen kun kan brukes sammen med Miinto.no. Dersom butikken sier opp sin avtale med Miinto.no vil Mymiinto.com automatisk følge oppsigelsen hos Miinto, dog med minimum 3 måneders oppsigelse av Mymiinto.com-avtalen.
5. Øvrige betingelser

5.1 I henhold til avtalen gjelder Miintos generelle samhandelsbetingelser for samarbeidet. Ved signering av avtalen bekrefter Butikken at de har lest og akseptert Miintos Samhandelsbetingelsene. Samhandelsbetingelsene vil til enhver tid være tilgjengelige i miinto.no sin administrasjonsmodul. Eventuelle endringer i Samhandelsbetingelsene meldes ut med 1 måneds varsel. Butikken bekrefter samtidig at de har lest og akseptert Terms & Conditions for bruk av mymiinto.com.

5.2 Butikken plikter til å bruke Miintos sendingsemballasje til sending av alle ordre mottatt via Mymiinto ref. Pkt. 4.4 i Samhandelsbetingelsene.

5.3 Butikkens plikter til å bruke Miintos fraktavtale for sending av alle ordre mottatt via Mymiinto ref. Pkt. 2.3 i Samhandelsbetingelsene.

5.4 Butikkens Mymiinto vil bli automatisk rabattert iht. salgseventer ref. Pkt. 3.9 i Samhandelsbetingelsene. Butikkens Mymiinto plikter til å delta på disse eventene.

5.5 Butikken garanterer Miinto av Butikkens navn, logo, opplastede produktbilder og/eller annet bildemateriale ikke krenker noen patent, varemerke, opphavsrett, design eller andre rettigheter tilhørende tredjepart. Miinto er berettiget til å benytte førnevnte i markedsføringsregi, samt. i andre hensikter på denne nettside. Reiser tredjepart krav mot Miinto for Butikkens navn, logo, opplastede produktbilder og/eller annet materiales krenkelse av tredjeparts rettigheter er butikken forpliktet til å friholde Miinto for ethvert krav, herunder erstatningskrav, interne og eksterne omkostninger mv. Ref. Pkt. 7.1 i Samhandelsbetingelsene.
6. Signatur

6.1 Denne avtalen er laget i 3 eksemplarer hvor Miinto.no AS, Heros Journey AS og Butikken alle beholder ett eksemplar hver.

Dato/Sted:
Signatur for Miinto.no AS:
Signatur for Heros Journey AS:
Signatur for Butikken: